Daily Archives: February 7, 2017


(English below) KIDS inbjuder alla medlemmar att rösta fram den nya styrelsen som ska leda KIDS under 2017-2018. Alla som är medlemmar har rösträtt. VI bjuder såklart på fika :) KIDS invites all members to vote for the new board to lead KIDS during 2017-2018. All members have voting rights. […]

Årsmöte KIDS / Annual meeting