Årsmöte KIDS / Annual meeting


(English below)

KIDS inbjuder alla medlemmar att rösta fram den nya styrelsen som ska leda KIDS under 2017-2018.
Alla som är medlemmar har rösträtt.

VI bjuder såklart på fika :)

KIDS invites all members to vote for the new board to lead KIDS during 2017-2018.
All members have voting rights.

Of course we will have fika :)

KIDS