Facebook


KIDS har en Facebook sida där vi bjuder in dig till att skriva och dela med dig dina erfarenheter och synpunkter. Klicka på länken HÄR och få ditt flöde av idrottsnyheter där du behöver det.


KIDS has a Facebook site where we invite you to take part and share your experience and views. Click on HERE and receive your news feed about sports where you need it.