Styrelsen / The Board


Vi i KIDS styrelse jobbar för att studenter på Blekinge Tekniska Högskola ska kunna aktivera sig vid sidan av studierna. Är du intresserad av att vara med i KIDS styrelse eller kan du tänka dig att hjälpa till på våra aktiviteter? Tveka inte i så fall att ta kontakt med oss! Du når hela styrelsen på: kidsstyrelse at bthstudent.se


Så här ser den nuvarande (2016) styrelsen för KIDS ut:

ORDFÖRANDE Oskar Persson perssonoskar96@gmail.com +46 70-2206369
VICE ORDFÖRANDE Lars Lundin Lars.lundin@hotmail.com
SEKRETERARE Robin Roth robin.roth@hotmail.com
EKONOMIANSVARIG Timmy Sahlberg sahlberg1995@gmail.com
PR & MARKETING Aivars Sablis aivars.sablis@gmail.com

FÖREGÅENDE STYRELSE
(2016) Ordförande: Viktor Andersson Vice ordförande: Anton Karlsson Ekonomiansvarig: Chodeshwar Korsa Veera Bhadraiah Dora Bharadwaj Sekreterare: Chintala Bala Venkata Sai Sundeep Webbansvarig: Renuka Kadula.
(2015) Ordförande: Noh Saeed Vice ordförande: Christian Claesson Ekonomiansvarig: Ahmed Abou Zour Sekreterare: Viktor Andersson Webbansvarig: Srinivasu Akkineni, Suppleanter: Shashi Tummanapalli, Anders Mårtensson, Dilip Somaraju
(2014) Ordförande: Christian Claesson Vice ordförande: Noh Saeed, (Anna Kika) Ekonomiansvarig: Ahmed Abou Zour, (Alejandro Hernandez) Sekreterare: Frida Svensson Webbansvarig: Anders Mårtensson, Suppleanter: Shashi Tummanapalli, Filip Andersson
(2013) Ordförande: Robin Thunström Vice Ordförande: Robin Martinsson Sekreterare: Marcus Andersson Ekonomiansvarig: Johannes Abel Yemane Webbansvarig: Richard M. Hellstrand Ledamot: Shashi Thummanapalli Ledamot: Gabriel Iro


KIDS is a non-profit organisation working for the students of Blekinge Institute of Technology. We try to support the hard working students, so they are able to participate in sporting events when they feel like they need a change of pace. Are you interested in being part of the board, or being a helper during an event, dont hestitate and contact us today! You can reach the entire board at kidsstyrelse at bthstudent.se


This is the board for the following year (2016):

CHARIMAN Oskar Persson perssonoskar96@gmail.com +46 70-2206369
VICE CHAIRMAN Lars Lundin Lars.lundin@hotmail.com
SECRETARY Robin Roth robin.roth@hotmail.com
FINANCIAL MANAGER Timmy Sahlberg sahlberg1995@gmail.com
PR & MARKETING Aivars Sablis aivars.sablis@gmail.com

Previously boards:
(2016) Chairman: Viktor Andersson Vice Chairman: Anton Karlsson Financial manager: Chodeshwar Korsa Veera Bhadraiah Dora Bharadwaj Secretary: Chintala Bala Venkata Sai Sundeep  Webmaster: Renuka Kadula.
(2015)  Chairman: Noh Saeed Vice Chairman: Christian Claesson Financial manager: Ahmed Abou Zour Secretary: Viktor Andersson Webmaster: Srinivasu Akkineni, Members: Shashi Tummanapalli, Anders Mårtensson, Dilip Somaraju
(2014) Chairman: Christian Claesson Vice Chairman: Noh Saeed, (Anna Kika) Financial manager: Ahmed Abou Zour, (Alejandro Hernandez) Secretary: Frida Svensson Webmaster: Anders Mårtensson, Members: Shashi Tummanapalli, Filip Andersson
(2013) Chairman: Robin Thunström Vice Chairman: Robin Martinsson Secretary: Marcus Andersson Finacial manager: Johannes Abel Yemane Webmaster: Richard M. Hellstrand Members: Shashi Thummanapalli, Gabriel Iro